Unge mennesker

MOT HATPRAT OG
FOR MENNESKE-RETTIGEHTER

Hva er hatprat?

Hatprat er tekster, ord, bilder og symboler som blir brukt for å spre hat, trusler og oppfordre til vold mot en person eller gruppe basert på deres antatte eller reelle gruppetilhørighet. Hatefulle ytringer er straffbart ifølge norsk lov.

Hva er Stopp hatprat?

Stopp hatprat er en internasjonal ungdomsbevegelse for menneskerettigheter og mot hatprat som har vært i over 40 land.

Bevegelsen ble startet av Europarådets ungdomsråd etter terrorangrepene 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya for å ta ett oppgjør med hatideologier på nett.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er WMDEMO__dots-white.png

Engasjer deg i Stopp hatprat

Veileder mot hatprat

Veilederen er et verktøy for deg som vil bruke menneskerettighetsopplæring til å sette hatprat på dagsorden og skape dialog om hatprat.

Anmeld hatprat

Har du sett eller blitt utsatt for hatprat? Dette kan du gjøre for å rapportere eller anmelde hatprat.

Ungdomsambassadørene

Ungdomsambassadørene er unge forbilder som forebygger og bekjemper hatprat gjennom å delta i samfunnsdebatten, holde workshops og organisere aktiviteter.

Ungdomskonferansen

Stopp hatprat sin årlige nasjonale konferanse hvor ungdom fra hele landet møtes for å lære om hatprat og finne løsninger sammen.

Hva skjer?

Siste nytt fra Stopp hatprat.

Bli med i kampanjekomiteen for 2024!
Vil du være med å drive Stopp hatprat sin jubileumskampanje i 2024?
Utlysning: Deltidsstilling kampanjekoordinator
Er du engasjert i spørsmål om menneskerettigheter og rasisme? Har du erfaring …
Vil du bli ungdomsambassadør mot hatprat? Kom på samling!
Ungdomsambassadørene er de viktigste forkjemperne for menneskerettigheter og mot hatprat. På ambassadørsamling …
Vil du organisere ungdomsambassadørsamling med oss?
Bli med i vår ekspertgruppe for ambassadørsamling i 10. – 12. november …
Samling på Utøya: Lokale strategier mot hatprat
Samtaleklimaet er blitt hardere og grenseoverskridende språkbruk er blitt normalisert. Hvordan kan …