Kurs: Hvordan jobbe med ungdom mot hatprat?

Jobber du med ungdom? Har du et engasjement for å forebygge hatprat og vil lære mer om menneskerettighetsopplæring? Kom på 3 dagers kurs i menneskerettighetsopplæring på Utøya 19.-21. mars.
312238469_1995943720611984_132263860749870653_n-2

Dato: søn 19. mars, kl 11.30 – tirs 21. mars, kl 18.00
Sted: Utøya, en time fra Oslo. Fellesbuss tur-retur Oslo.
Kostnader: Gratis med reisedekning (verdi ca. 6000 kr)
Deltakere: 25 plasser
Søknadsfrist: 5. februar
Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/886228365838209/

Bakgrunn

Ungdom bruker oftere hatefulle ytringer og må oftere forholde seg til krenkende språk. Språk som bidrar til diskriminering av  minoritetsgrupper normaliseres gjennom ungdommens hverdagsspråk og i frittalende kommentarfelt på nett.En undersøkelse gjennomført av medietilsynet* viste at en av fire ungdommer i alderen 16-20 år har opplevd hatprat på nett, det er seks ganger høyere enn resten av befolkningen. Videre viser elevundersøkelsen en økning i digital mobbing**. 

Mange voksne som jobber med ungdom opplever at det er vanskelig å snakke om hatprat slik at ungdom lærer hvordan de kan håndtere og motvirke det. For å bevisstgjøre og gi ungdom kunnskap og mestringstro trenger vi konkrete verktøy vi kan bruke i læringssituasjoner.

Håndboken i menneskerettighetsopplæring mot hatprat, Bookmarks, er et slikt verktøy. Bookmarks er utviklet av Europarådets ungdomsavdeling som et verktøy for Stopp hatprat-kampanjen og inneholder 21 praktiske øvelser for ungdom. 

Stopp Hatprat jobber for at ungdom skal kunne engasjere seg og lære gjennom workshops tilpasset sin kontekst. Våre workshops ledes av våre ungdomsambassadører og andre som har deltatt på våre kurs.

Om kurset

Kurset gir deg økt kunnskap om sammenhenger mellom menneskerettigheter og ungdoms digitale og «virkelige» hverdag. Du får økt kompetanse i å formidle disse sammenhengene, og i hvordan menneskerettighetsopplæring kan brukes som et praktisk verktøy i arbeid mot hatprat.

I samarbeid med de andre deltakerne deltar du i opplæring, refleksjon og dialog, samt utprøving av praktiske øvelser. Du får faglig påfyll, erfaringsutveksling og verktøy til ikke-formelle læringsmetoder, alt rettet mot deg i ditt arbeid med dine ungdommer.  

Det arrangeres blant annet workshops med utgangspunkt i faktiske hendelser og utfordringer du og de andre deltakerne opplever på egen skole/ ungdomsklubb. Målet er at du reiser hjem med styrket bevissthet og strategiske opplegg i sekken, klar til å  arrangere spennende læringsaktiviteter. 

Menneskerettighetsopplæring og arbeid mot hatefulle ytringer er sentrale satsingsområder i   LK20, læreplanverket for grunnskole og videregående opplæring. Tematikken er aktuell innen alle de tre tverrfaglige emnene; Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Alle øvelsene vi bruker kan knyttes opp mot målsettinger for opplæring i LK20.

Mål

Målet med samlingen er å forebygge og motvirke hatprat gjennom å utvikle kompetanse i å bruke menneskerettighetsopplæring som verktøy og bli trygg på å holde øvelser med ungdom. 

På kurset får du:

  • Delta på og erfare hvordan menneskerettigshetsopplæring fungerer
  • Få en større forståelse av hatprat og teorien bak menneskerettighetsopplæring
  • Dele erfaringer og utforske caser
  • Bli introdusert til Bookmarks-håndboken og øve på å bruke håndboken i praksis på kurset med de andre deltakerne
  • Planlegge en oppfølgingsaktivitet med ungdom

Målgruppe

Vi ønsker alle som jobber med ungdom og ønsker å bruke menneskerettighetsopplæring som verktøy velkommen til å søke. Du kan være fra en skole, ungdomstilbud, organisasjon, kommune,  kampanje, et nettverk, kulturinstitusjon, stiftelse, osv. Du vil engasjere deg mot diskriminering/rasisme/utenforskap eller jobber med formidling mot hatefulle ytringer og ønsker lære mer og få tilgang til nye ressurser.

Vi er også åpne for at flere enn én person fra samme sted kan delta dersom det kan bidra til mer bruk av kunnskapen i praksis. Det er også mulig for voksne å delta med en ungdom hvis denne ungdommen vil ha en rolle i implementeringen av oppfølgingsaktiviteter.

Program (med forbehold om endringer)

Søndag, 19. mars Oppmøte i Oslo kl 11.30 med fellesbuss til Utøya.
Omvisning på Utøya, introduksjon til hatprat og kurset, erfaringsutveksling.
Mandag, 20. mars Introduksjon til håndboken Bookmarks og teori om menneskerettigheter og hatprat. Utvikle og reflektere over egne caser og planlegge workshops. 
Tirsdag, 21. marsGjennomføre og evaluere egne workshops med gruppen. Planlegge oppfølgingsaktiviteter og evalueringer.Tilbake i Oslo senest kl 18.00

Forutsetninger

Vi forventer at du som deltaker deltar på hele kurset og kommer til kurset med en realistisk plan for hvordan du kan samle ungdom og gjennomføre en øvelse i etterkant av samlingen.

Vi tilbyr

Kurset er gratis og vi dekker reise, mat og overnatting på Utøya (til en verdi av ca. 6000 kr per person) for samtlige deltakere. Alle deltakere får et eksemplar av Bookmarks og en attest på at de har deltatt på kurset. Vi bidrar til gjennomføringen av lokale aktiviteter etter ønske og behov.

*Rapporten «Man må ha tykk hud eller unngå å være på nettet» gitt ut av Medietilsynet i 2022. Lenke: https://www.medietilsynet.no/nyheter/aktuelt/en-av-fire-unge-har-opplevd-hatprat-pa-nett/

**Elevundersøkelsen 2022: “Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon”. Lenke: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/analyser/hoy-trivsel-og-godt-laringsmiljo-men-flere-elever-rapporterer-om-mobbing-og-lav-motivasjon/trivsel-og-mobbing/

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya og er finansiert av Kulturdepartementet samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.