Menneskerettighetsundervisning – Digitalt kurs for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere

Digitalt kurs i menneskerettighetsopplæring for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere I april kan du være en av 20 lærere, ungdomsarbeidere og ungdomsledere på nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring på nett. På kurset får du verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom…

Digitalt kurs i menneskerettighetsopplæring for ungdomsarbeidere, lærere og ungdomsledere

I april kan du være en av 20 lærere, ungdomsarbeidere og ungdomsledere på nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring på nett. På kurset får du verktøy til å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring på nett. 

Kurset organiseres av Stopp hatprat og Narviksenteret og bidrar til å aktualisere utfordringer og spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Norge i dag.


 • Dato: fire formiddager den 21.- 22. og 28.- 29. april kl 08.30-12.00 (onsdag og torsdag)
 • Sted: På nett. Vi møtes på Zoom, men vi vil benytte flere interaktive plattformer i læringsprosessen.
 • Antall deltakere: 20
 • Kurset er gratis 

Påmelding innen 26. mars vi holder påmeldingen åpen inntill videre

Bakgrunn

Hvordan kan du som jobber med ungdom bruke en menneskerettighetstilnærming for å forebygge hatprat?

Hatprat har blitt en del av barn og unges hverdag på nett, i skolen og på fritiden. De som blir utsatt opplever konsekvenser som negativ psykisk helse og begrenset deltakelse. Andre ungdommer bruker selv hatprat og skjellsord som homo, muslim, hore og jøde brukes uten tanke på konsekvensene for de som blir utsatt eller opplever seg truffet. Hatprat et brudd på utsatte gruppers menneskerettigheter og kan ikke kan stå uimotsagt. Men hvordan kan vi ta opp temaet med ungdom? Og hvordan kan vi gå frem for å håndtere det?

Målet med dette digitale opplæringskurset er å utvikle kompetansen om hvordan du kan implementere en menneskerettighetstilnærming når du arbeider med unge mennesker – både online og offline. 

Om kurset

Over de fire kursdagene vil du lære å bruke og tilpasse øvelser fra Compass og Bookmarks, som er håndbøker i menneskerettighetsopplæring utviklet av Europarådet. Bookmarks har et særlig fokus på forebygging av hatprat på nettet og håndbøkene kan brukes både på uformelle arenaer og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.

Kurset baserer seg på deltakende metoder og faglige ressurser fra håndbøkene. Deltakerne vil få dele erfaringer og utfordringer, bevisstgjøre seg egne holdninger og verdier og selv oppleve hvordan det er å delta i menneskerettighetsopplæring, for selv å kunne bedre veilede ungdomsgrupper hjemme. Dere vil selv planlegge og prøve ut en oppfølgingsaktivitet/øvelse digitalt som de kan gjennomføre etter samlingen med støtte fra kursholderene.

Kursholderne fra Stopp hatprat, Narviksenteret har god erfaring med bruk av menneskerettighetsopplæring og workshops med ungdommer, samt kursing av lærere og ungdomsarbeidere.

Eirik Rise, Stopp hatprat

Nasjonal koordinator av No Hate Speech Movement, har vært med siden 2012 og initierte Stopp hatprat i Norge. Har lang erfaring med å bruke Bookmarks og ikke-formell læring, har fullført kurs for kursholdere i menneskerettighetsopplæring i regi av Europarådet (TOTHRE) og tar master i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Joakim Arnøy, Narviksenteret

Koordinator for ungdomsarbeid ved Narviksenteret. Jevnlig kursholder for Aktiv Ungdom/Erasmus + og del av Europarådets trainer-gruppe. Har lang erfaring innen ikke-formell læring, og bruk av Compass.

Monika Kochowicz, Stopp hatprat

Kampanjerådgiver for Stopp Hatprat, har vært med i praktikernettverket siden 2018. Kursholder i menneskerettighetsopplæring, har gjennomført en rekke kurs for ungdom, ungdomsarbeidere og formidlere både fysisk og digitalt. Sertifisert trener i Røde kors sitt gatemeglingsprogram. 

Formål

Kurset har som formål å utvikle kompetansen hos norske lærere, ungdomsarbeidere og formidlere i hvordan bruke en menneskerettighets-tilnærming i arbeid med ungdom og lære hvordan fasilitere læringsøvelser fra håndbøkene Compass og Bookmarks.

Målene for kurset er:

 • Å bli mer kjent med menneskerettighetene som en idé, og hvordan den kobles til menneskerettighetopplæring. 
 • Å lære å skape læring og refleksjon med en menneskerettighetstilnærming både online og offline.
 • Å utvikle kompetanse i  menneskerettighetsopplæring for ungdomsarbeidere og lærere som arbeider mot hatytringer. 
 • Å lære hvordan du bruker Compass, Bookmarks og andre menneskerettighetsbaserte håndbøker med unge mennesker. 
 • Å utvikle praktikernettverket bestående  av ungdomsarbeidere og lærere og styrke kompetansen i nettverkets 

Deltakerprofil

Vi søker deg som arbeider med ungdom regelmessig i hverdagen og minst annenhver uke som for eksempel lærer, ungdomsarbeider eller ungdomsleder (frivillig eller ansatt). Du kan gjerne ha erfaring med å jobbe med ungdom og holdninger fra før.

Vi søker deg som vil

 • Lære mer om menneskerettigheter og menneskerettighetsopplæring
 • Bruke menneskerettighetsopplæring som en del av din praksis og arbeid med ungdom.
 • Holde oppfølgingsaktiviteter digitalt basert på menneskerettighetsopplæring med ungdom
 • Kan ha interesse av å ta del i praktikernettverket for   menneskerettighetsopplæring mot hatprat

Vi oppfordrer alle til å melde seg på uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, minoritetsbakgrunn og funksjonsevne.

Om menneskerettighetsopplæring

Menneskerettighetsopplæring tar opp aktuelle menneskerettighetsutfordringer og gir deg verktøy for å endre holdninger, bygge kunnskap og utvikle ferdigheter. Metoden bruker ikke-formell læring og deltakende metoder for å lære om, gjennom og for menneskerettigheter.

Gjennom praktiske øvelser og refleksjon bidrar metoden til å engasjere, vekke kritisk refleksjonsevne, åpne for meningsutveksling og handling for å forsvare ens egne og andres rettigheter. Håndboken kan brukes både på uformelle arenaer, og knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i skolen.

Om arrangørene

Stopp hatprat er en bevegelse av unge mennesker for menneskerettigheter og mot hatprat startet av Europarådets ungdomsråd etter terrorangrepene 22. juli 2011. Bevegelsen så hvilke alvorlige konsekvenser hat-ideologier har om de får stå uimotsagt og tok til orde for en internasjonal bevegelse hvor over 40 land har deltatt. I dag skaper de møteplasser for ungdom som ønsker å bekjempe hatprat gjennom menneskerettigheter.

Narviksenteret er ett av Norges freds- og menneskerettighetssentre. Organisasjonen fokuserer på fredsbygging, menneskerettigheter og historieformidling, med utgangspunkt i slaget om Narvik under andre verdenskrig.


Narviksenteret driver Narvik Krigsmuseum som søker å belyse gråsoner i krig, brytningen mellom krig og fred, samt årsaker og konsekvenser av krig både i fortiden og nåtiden.

Praktikernettverket

Stopp hatprat sitt praktikernettverk ble startet i 2018 på Utøya og er et fellesskap for alle som ønsker å bruke menneskerettighetsopplæring og bekjempe hatprat. Deltakerne på kurset vil kunne ta del i dette.