Ungdomskonferansen 2021: Ta ytringsfriheten tilbake! 19.-20. februar 2021

Stopp hatprat sin femte nasjonale ungdomskonferanse: ta ytringsfriheten tilbake finner sted i Oslo 19.-20. februar 2021. I år er fokuset på ytringsfrihet og hatprat, og hatprat i skolen. Hatprat truer ytringsfriheten og menneskerettighetene. Konferansen samler ungdom, ungdomsledere og ungdomsarbeidere fra hele landet til felles innsats mot hatprat. Deltakerne får diskutere og lære om hatprat med andre og blir kjent med verktøy de kan bruke til å bekjempe hatprat.

Kurssamling på Utøya: Hvordan skape dialog og endre holdninger i praksis?

Stopp hatprat har gleden av å invitere til tre dagers kurssamling på Utøya 17. – 19. august 2020. Over de tre kursdagene vil vi utvikle deltakernes kompetanse i å holde holdningsendrende workshop og samle erfaringer og kunnskap til en veileder i hvordan bekjempe hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring.

Nettsamling: Hvordan holde workshops 2.0 – utfordringer og løsninger

Vi tenker gjennomføre flere nettaktiviteter der vi diskuterer ulike utfordringer og gode praksiser knyttet til ulike sider ved det å holde workshops. Fra kveldene lager vi rapporter som vi deler med alle og bruker for å bygge opp veilederen. Det kan også være at vi utvikler konkret innhold til veilederen på disse kveldene. Vi begrenser fortsatt antall fysiske aktiviteter fram til koronakrisen er roet seg, og bruker hele kreativiteten og finner nye måter å skape fellesskap mot hatprat på nett.

Hatprat i hverdagen – hvordan skape trygghet så flest mulig får delta i samfunnet?

På årets Stopp hatprat-konferanse skaper vi en møteplass for de som ønsker å diskutere og finne løsninger til hatprat på nettet. Det er du som står i sentrum og konferansen inviterer ungdom og voksne til dialog og samarbeid om hvordan hatprat påvirker hverdagen og hvordan vi sammen kan løse utfordringene.

Samling for ungdomsarbeidere og lærere mot hatprat på nett 12.- 13. oktober 2019

Hva trenger du som vil jobbe med hatprat-tematikk med ungdom? Stopp hatprat har siden 2017 tilbudt kurs for ungdomsarbeidere, -ledere og lærere og lanserte august 2018 praktikernettverket for de som ønsket å utvikle sin kompetanse i menneskerettighetsopplæring mot hatprat. Vi har siden stiftelsen hatt fire samlinger årlig. Samlingene er møteplasser der du kan dele og diskutere utfordringer med andre og få praktisk trening i å bruke verktøy for å forebygge hatprat med ungdom gjennom menneskerettighetsopplæring.

Vil du bli ungdomsambassadør og lære andre ungdommer hvordan bekjempe hatprat? 13.-15. september 2019

Hatet på internett og i sosiale medier vokser. Det er i ferd med å bli normalt å hate andre på nett. Ungdom trekker seg fra den offentlige debatten og unngår å delta på nett. Sånn kan vi ikke ha det! Derfor trenger vi Stopp hatprat ambassadører som kan mobilisere andre ungdommer og ta opp kampen mot hatprat på nett. Vil du gjøre en forskjell og stoppe hatprat? Da kan du bli vår neste Stopp hatprat-ambassadør.