Samling: formidling for forebygging av hatprat

Jobber du forebyggende mot hatprat med ungdommer? Ønsker du å lære av og dele gode praksiser, ressurser og erfaringer med andre? Da kan denne samlingen være noe for deg! Å forebygge hatprat er blitt en viktig oppgave for mange aktører…

Jobber du forebyggende mot hatprat med ungdommer? Ønsker du å lære av og dele gode praksiser, ressurser og erfaringer med andre? Da kan denne samlingen være noe for deg!

Å forebygge hatprat er blitt en viktig oppgave for mange aktører slik som skoler, fritidsklubber, organisasjoner og andre. Formidling er et viktig verktøy i arbeidet mot hatprat, og det finnes gode ressurser som er utviklet med fokus på hvordan forebygge hatprat med ungdom. Samtidig er kjennskapen til disse ressursene variert og potensialet for at flere kan bruke disse er stort. 

Formålet med samlingen er å gjøre formidlingsressurser og gode praksiser for forebygging av hatprat mer tilgjengelig. Det er ikke begrenset til opplæringsmateriell, men kan også være kreative måter å formidle på gjennom kunst og aktiviteter. 

Når: 17.-19. oktober (avreise 11.30 fra Oslo 17. og tilbake i Oslo kl 17.30 den 19. oktober).
Hvor: Utøya, en time fra Oslo
Målgruppe: Aktører som jobber med forebygging av hatprat gjennom formidling, eller ønsker lære mer om dette.
Pris: Arrangementet er gratis og vi dekker reise og opphold (verdi ca. 5000 kr)
Søknadsfrist: Søndag 25. september


Dette vil vi gjøre gjennom å samle 20 aktører som jobber forebyggende og som vil dele erfaringer, praksiser og ressurser. Deltakerne vil identifisere sentrale dilemmaer og utfordringer og diskutere løsninger på disse. Til slutt vil vi samle det vi har lært og utvikle en praktisk og tilgjengelig ressurs for deltakerne og andre aktører som ønsker jobbe forebyggende mot hatprat.

Samlingen organiseres av Stopp hatprat sin ekspertgruppe i holdningsskapende formidling som består av representanter fra 22. juli-senteret, Dialogpilotene, det Europeiske Wergelandsenteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Unge funksjonshemmede. Samlingen gjennomføres i samarbeid med Utøya.

Formål

  • Gjøre formidlingsressurser og gode praksiser for forebygging av hatprat mer tilgjengelig

Mål

  • Skape møteplasser for aktører som jobber med forebygging av hatprat 
  • Bli kjent og styrke nettverket mellom aktører som jobber med forebygging av hatprat med ungdom
  • Kartlegge formidlingsressurser og aktører som jobber med forebygging av hatprat 
  • Reflektere rundt grunnleggende normer og årsaker til hatprat i samfunnet
  • Diskutere dilemmaer, utfordringer og mulige løsninger knyttet til arbeidet med forebygging av hatprat 

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya og er finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.