Samling på Utøya: Strategier mot hatprat i barne- og ungdomsmiljøer

Hva: Samling for å utvikle strategier mot hatprat i ungdomsmiljøer Når: man 20. – ons 22. juni 2022 Hvor: Utøya, Hole, Viken Målgruppe: Deg som jobber for og med ungdom, slik som ungdomsorganisasjoner, ungdomsledere, koordinatorer for barne- og ungdomsarbeid i…

Hva: Samling for å utvikle strategier mot hatprat i ungdomsmiljøer

Når: man 20. – ons 22. juni 2022

Hvor: Utøya, Hole, Viken

Målgruppe: Deg som jobber for og med ungdom, slik som ungdomsorganisasjoner, ungdomsledere, koordinatorer for barne- og ungdomsarbeid i kommuner og bydeler, ungdomsarbeidere og lærere, og ellers alle som er opptatt av tematikken.

Pris: Gratis deltakelse, med dekning av reise, mat og overnatting. Verdi ca. 6000 kr.

Antall plasser: 15.

Negativ språkbruk, hets, hatprat, trakassering både på nett og offline. Ungdom er sårbare både for å bruke og blir utsatt for denne type handlinger. Mye av det går på hudfarge, seksualitet, religion, funksjonsevne, osv.

Å gjøre noe med det kan oppleves som en nær sagt umulig oppgave. Ofte krever det endringer i ungdomsmiljøet og konkrete tiltak og strategier over tid. Ungdommene må forstå hva negativ språkbruk er og kan føre til, og kunnskapsheving er et av verktøyene. De må vite hvordan de selv kan handle for å endre situasjonen. 

Men hvordan reagerer man når det skjer? Hva gjør man når det har blitt normalt? Hvordan ser en plan mot hatprat ut? Hva er en god strategi for å tak i problemet? Stopp hatprat møter mange som har ulike utfordringer med hatprat i ungdomsmiljøet og som ber om verktøy for å møte utfordringene. 

På samlingen vil vi samle deg som har erfaringer med å jobbe med ungdom og ønsker å finne fram til gode løsninger og strategier, praktiske råd og handlingskompetanse som kan brukes både av deltakerne og andre som vil styrke sin innsats mot hatprat. Det kan være fra hva du gjør der og da, til hvilke tiltak kommunen/bydelen bør ha på plass.

Resultatet vil være en digital ressurs som både samler eksisterende kunnskap og videreutvikler denne og gjør den tilgjengelig for alle som jobber med ungdom.

Formålet med samlingen er å styrke deg som jobber med ungdom sin kompetanse i å forebygge og bekjempe hatprat i barne- og ungdomsmiljøer

Målene er

  • Utvikle handlingskompetanse og strategier i å forebygge og bekjempe hatprat i barne- og ungdomsmiljøer
  • Samle kompetanse som kan brukes både av deltakerne og andre som vil styrke sin innsats mot hatprat basert på deltakernes egne erfaringer og kompetanse
  • Sammen utvikle en enkel og praktisk ressurs for de i målgruppen som vil jobbe med tematikken

Send oss en epost på post@stopphatprat.no om det er noe du lurer på, eller søk om å delta ved å trykke på knappen under.

Søknadsfristen er søndag 15. mai (men så lenge skjema er åpent er det mulig å søke).

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya og er finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.