Samling | Ytringsfrihet for alle: hvordan styrke ungdoms deltakelse? 20.-21. aug

Hatprat er en trussel for unges deltakelse i den offentlige debatten og ungdom er særlig utsatt. En av fire 16-20 åringer har opplevd hatprat siste året. Det er seks ganger høyere enn resten av befolkningen.  Rundt 4 av 5 unge…

Hatprat er en trussel for unges deltakelse i den offentlige debatten og ungdom er særlig utsatt. En av fire 16-20 åringer har opplevd hatprat siste året. Det er seks ganger høyere enn resten av befolkningen.  Rundt 4 av 5 unge folkevalgte (18-29 år) oppga at de vegret seg for å ytre seg og vurderte å slutte som politikere .

Når ungdom slutter å ytrer seg og delta i politikken i frykt av å bli hetset så har vi et demokratisk problem. Viktige stemmer blir ikke hørt og unges medvirkning i samfunnet blir svekket. Sånn kan vi ikke ha det.

Dato: 20.-21. august 2022 
Sted: Utøya, Hole, Viken
Antall deltakere: 20
Pris: Gratis med overnatting, mat og reisedekning (verdi ca. 3500 kr)
Søknadsfrist: 10. juli (søknaden er åpen så lenge vi har plass)

Derfor inviterer Stopp hatprat sin ekspertgruppe på ungdoms ytringsfrihet til samling på Utøya 20.-21. august. Her vil vi finne ut hvor skoen trykker og hva vi skal gjøre for at flere skal kunne delta. Men vi vil ikke bare snakke om det, vi vil ta skrittet videre å gjøre noe med det. Samlingen skal munne ut i måter vi kan jobbe på for å styrke ungdoms ytringsfrihet og bekjempe hatprat.

Bli også med på årets ungdomskonferanse 15.-16. september!

På samlingen skal vi lære om Utøyas historie i relasjon til ytringsfrihet, bli kjent med andre som er opptatt av temaet, dele erfaringer, kartlegge utfordringer og finne løsninger. Vi skal jobbe både i mindre grupper og ha felles idemyldringer og utvikle ny kunnskap sammen. 

Samlingen har som formål å styrke ungdoms ytringsfrihet og bekjempe hatprat og andre barrierer mot ungdoms deltakelse i den offentlige debatten. 

Formålet skal vi nå gjøre gjennom følgende mål:

  • Identifisere utfordringer for ungdoms ytringsfrihet 
  • Finne ut hva man kan gjøre for at det skal være trygt for ungdom å delta i den offentlige debatten 
  • Lage en konkret ressurs eller utvikle kunnskap som kan brukes for å nå formålet

Målgruppen for samlingen er ungdommer som er engasjert eller vil engasjere seg i å styrke ytringsfrihet og forebygge og bekjempe hatprat fra ungdomsråd, ungdomspartier, organisasjoner, fritidstilbud, osv.

Vi gleder oss til å møte deg på Utøya og ta tak i utfordringene sammen!

Hilsen ekspertgruppa på ungdoms ytringsfrihet

Ari, Amanda, Haydar, Jarle og Marte

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya og er finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.