Temakveld: Hvordan jobbe strategisk mot hatprat lokalt?

Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for å løse det voksende problemet med hatprat i samfunnet. Kommunen er en viktig arena for å forebygge og respondere til hatprat. På temakvelden spør vi spørsmålet om hvordan lokale aktører kan jobbe sammen, systematisk og strategisk for å forebygge og svare hatprat. Gjennom eksempler på strategier, panelsamtale med sentrale aktører og rundebord mellom deltakerne vil vi utforske mulige svar på dette spørsmålet.

Tid: mandag 5. desember kl 17.30-20.00 på Frivillighetens dag.
Vi byr på husets pizza, mingling, kaffe og te fra kl 17.00. 

Sted: Youngs nede

Arrangementet i sosiale medier:

Målgruppe: Deg som vil jobbe strategisk med å forebygge hatprat. Det kan være politikere, beslutningstakere og ansvarlige i lokalpolitikken. Ansatte i kommuner med ansvar for å forebygge hatprat. Andre personer som jobber direkte med ungdom i frivilligheten, kommunale og lokale tjenester, gjennom oppsøkende virksomhet og skole- og fritidstilbud.

Meld deg på for mat og mingling, eller møt opp til arrangementstart.

Bakgrunn

Hatytringer er blitt vanlige både i nettdebatten og i dagligtalen. Ungdom er utsatt både som mottakere og avsendere av hatprat. Hatprat bidrar til å spre hat mot utsatte grupper og skremmer moderate stemmer fra å delta.

Kommuner er viktige aktører for å forebygge og respondere til hatprat. Hvordan kan de jobbe systematisk og strategisk over tid? Dette er et spørsmål Stopp hatprat har løftet i 2022 i en egen ekspertgruppe* og gjennom en tredagers samling på Utøya.

Program
Nå inviterer ekspertgruppen til åpent temamøte på Kulturhuset mandag 5. desember fra kl 17.30-20.00. Temamøtet ledes av konferansier Asta Bysingye Lydersen og åpnes av varaordfører i Oslo Abdullah Alsabeehg.

På temamøte blir det innledninger og deling av praksiser med strategier fra Færder kommune og Bydel Sagene i Oslo. Det blir panelsamtale med en politisk representant for Oslo kommune, ungdomsambassadør fra Stopp hatprat, SLT-koordinator i Færder kommune og Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering. Vi runder av med rundebord og erfaringsutveksling blant deltakerne i salen. 

temakveld-lokale-strategier-mot-hatprat-1

*Ekspertgruppen har bestått av SLT-koordinatorer i Færder kommune og Bydel Sagene i Oslo, lærere fra Gjøklep skole i Holmestrand og Sykkylven vgs og frivilligkoordinator i Natteravnene i Oslo.


Detaljert program

kl 17.30 Velkommen ved konferansier Asta Busingye Lydersen.

  • Åpningsinnlegg ved varaoordfører i Oslo kommune, Abdullah Alsabeehg

Eksempler på praksiser fra

  • Bydel Sagene ved Kathinka Nordhagen Selsjord, spesialrådgiver i Bydel Sagene i Oslo, koordinator for handlingsplan mot rasisme og diskriminering og
    Trine Mordal Jørgensen, Rasisme- og diskrimineringsombud i Bydel Grünerløkka 
  • Færder kommune ved Anette Malme, SLT-Koordinator i Færder kommune

kl 18.00 Pause

kl 18.15 Panelsamtale – hvordan kan jobbe strategisk mot hatprat lokalt? 

Samtaleleder: Asta Busingye Lydersen

Paneldeltakere: 

  • Abdullah Alsabeehg, varaordfører i Oslo kommune
  • Anette Malme, SLT-Koordinator Færder kommune
  • Ungdomsambassadør Jarle Henriksen fra Stopp hatprat
  • Kai Andre Sunde fra OMOD, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Spørsmål og kommentarer fra salen

kl 19.00 Pause

kl 19.15 Rundebord med kort oppsummering i plenum

  • Vi deler erfaringer, små og store suksesshistorier og diskuterer hvordan vi kan jobbe strategisk for å forebygge hatprat.

kl 20.00 Arrangementet slutter