Temakveld: Passive tilskuere til hatprat – hva kan og bør vi gjøre?

Tid: tirsdag 13. desember kl 17.30-20.00. Vi byr på enkel tapasmiddag, kaffe og te fra kl 17.00.  Arrangementet i sosiale medier: Sted: Kulturhuset i Oslo Målgruppe: Deg som ønsker å lære om hvordan forebygge hatprat. Du kan være fra en…
1-3

Tid: tirsdag 13. desember kl 17.30-20.00.
Vi byr på enkel tapasmiddag, kaffe og te fra kl 17.00. 

Arrangementet i sosiale medier:

Sted: Kulturhuset i Oslo

Målgruppe: Deg som ønsker å lære om hvordan forebygge hatprat. Du kan være fra en organisasjon, kampanje, kultur-aktør, et nettverk, stiftelse eller aktivist. Du vil engasjere deg mot diskriminering/rasisme/utenforskap eller jobber med formidling mot hatefulle ytringer og ønsker lære mer og få tilgang til nye ressurser.

Meld deg på for mat og mingling, eller møt opp til arrangementstart.

1-3

Bakgrunn

Hvordan reagerer vi når vi er vitne til hatprat? Handler vi faktisk slik vi ønsker å handle? Er det noen ganger riktig eller ok å la det passere, eller bør vi alltid gripe inn? Finnes det egentlig en fasit på hvordan vi burde reagere? 

Hatprat forekommer både på og av internett og både barn og voksne opplever og rammes av hatprat. I arbeidet for å forebygge hatprat har vi ofte fokus på den som utfører hatprat og den som utsettes for hatprat. Men hva med de av oss som er vitner?

På denne temakvelden setter vi fokus på hvordan formidling kan brukes for å styrke handlingskompetanse og gjøre oss bedre rustet til å svare hatprat når det skjer. 

Program

Først vil vi få innsikt i en måte å jobbe med dette på gjennom den praktiske øvelsen “Hvordan reagere på hatprat” fra det Europeiske Wergelandsenteret. 

Så får vi faglig påfyll gjennom en samtale med seniorrådgiver ved Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), Peter Dawson og aktivist og ildsjel bak Instagramkontoen Rasisme i Norge, Jamal Sheik. NIM har nylig utgitt en rapporten Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge som blant annet tar for seg reaksjoner på hatprat, mens Jamal Sheik har bred erfaring fra det å respondere på hatprat. Hva kan vi lære av funnene i holdningsundersøkelsen og av Sheik’s erfaringer? 

Samtalen ledes av leder av Dialogpilotene Eliana Hercz.

Til slutt deler vi selv erfaringer rundt bordene med fokus på grunnleggende dilemmaer om hvordan best svare hatprat i praksis.

2-2

Om arrangementet

Arrangementet er en del av arbeidet til Stopp Hatprat sin er ekspertgruppe på formidling mot hatprat. Gjennom denne temakvelden og en tredagers samling på Utøya i oktober har Stopp hatprat ønsket å sette fokus på det formidlingens rolle i kampen mot hatprat. Ekspertgruppen har bestått av representanter fra Det Europeiske Wergelandsenteret, 22.-julisenteret, HL-senteret, Unge funksjonshemmede og Dialogpilotene. 

Detaljert program

17.30 Velkommen og introduksjon ved konferansierene Stine Furan fra 22. juli-senteret og Peder Nustad fra HL-senteret

17.35 Deltakende øvelse: Fire måter å reagere på hatprat ved Inga Riseth fra det Europeiske Wergelandsenteret.

18.05 Pause

18.20 Samtale: Passive tilskuere: hvordan bør vi reagere når vi ser hatprat? ledet av Eliana Hercz fra Dialogpilotene.

  • Samtaledeltakere: seniorrådgiver ved Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), Peter Dawson og aktivist og ildsjel bak Instagramkontoen Rasisme i Norge, Jamal Sheik

Spørsmål fra salen

19.05 Pause

19.20 Rundebordsdiskusjoner rundt sentrale dilemmaer knyttet til hvordan reagere på hatprat

19.50 Oppsummering fra diskusjonene og avslutning

20.00 Program ferdig