Ungdomskonferansen 2021: Ta ytringsfriheten tilbake! 19.-20. februar 2021

Stopp hatprat sin femte nasjonale ungdomskonferanse: ta ytringsfriheten tilbake finner sted i Oslo 19.-20. februar 2021. I år er fokuset på ytringsfrihet og hatprat, og hatprat i skolen. Hatprat truer ytringsfriheten og menneskerettighetene. Konferansen samler ungdom, ungdomsledere og ungdomsarbeidere fra hele landet til felles innsats mot hatprat. Deltakerne får diskutere og lære om hatprat med andre og blir kjent med verktøy de kan bruke til å bekjempe hatprat.

SISTE OPPDATERING:

Vi er opptatt av smittevern, derfor blir det en digital konferanse fredag 20. november kl 13-15 og den fysiske konferansen flyttes fra november 2020 til 19.-20. februar 2021.

Panelsamtalen vil legges ut etter arrangementet. Du kan fortsatt melde deg på den fysiske konferansen i februar. Den digitale konferansen er dessverre full.


Foto: Ungdomskonferansen 2019

Stopp hatprat sin femte nasjonale ungdomskonferanse: ta ytringsfriheten tilbake finner sted i Oslo 19.-20. februar 2021. I år er fokuset på ytringsfrihet og hatprat, og hatprat i skolen. Hatprat truer ytringsfriheten og menneskerettighetene. Konferansen samler ungdom, ungdomsledere og ungdomsarbeidere fra hele landet til felles innsats mot hatprat. Deltakerne får diskutere og lære om hatprat med andre og blir kjent med verktøy de kan bruke til å bekjempe hatprat.

Tid: 19.-20. februar 2021 med oppstart kl 11 fredag og avslutning kl 17 lørdag)
Sted: Forandringshuset på Holmlia, Oslo
Påmeldingsskjema: https://forms.gle/kyv4ZrRyTxQUUc4TA
Facebook: http://fb.com/events/329901358229995/
Påmeldingsfrist: Påmeldingen er fortsatt åpen.
Pris: Gratis med mat, reisedekning og overnatting

Hvorfor ungdomskonferansen 2020?

Gruppen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) påberoper seg ytringsfrihet for å offentlig spre hat og frykt mot muslimer og innvandrere. Skjellsord som homo, mongo, jøde, svarting brukes ukritisk blant ungdom i skolegården og på sosiale medier.

Hatprat er et brudd på menneskerettighetene og en stor utfordring for samfunnet. Hvordan reagerer vi mot hatgrupper som bruker ytringsfriheten for å begrense andres rettigheter? Hvordan endrer vi holdninger og skaper forståelse for de alvorlige konsekvensene ytringer kan ha?

Ytringsfriheten er til for å skape et bedre samfunn og sikre rettighetene til alle i samfunnet. Hatprat ødelegger for både ytringsfrihet og våre felles rettigheter. Når regjeringen nå setter sammen en kommisjon for å se på ytringsfrihetens stilling i Norge, må hatprat være et sentralt tema.

På Stopp hatprat sin 5. ungdomskonferanse vil vi ta diskusjonen om ytringsfrihet og hatprat i samfunnet generelt og i skole og fritidstilbud spesielt. Målet er å ta ytringsfriheten tilbake, og bruke denne til å styrke både mangfoldet og menneskerettighetene.

Vi søker deg som vil være med å ta et oppgjør med hatet og bruke ditt engasjement og dine evner sammen med andres. Du trenger ikke kunne om hatprat fra før, men det skader heller ikke. Viktigste er at du ønsker å engasjere deg i tematikken.


Mål for ungdomskonferansen

  • Styrke deltakernes kompetanse om hatprat og verktøy for å bekjempe det
  • Bygge nettverk mellom ungdom og styrke ungdoms deltakelse i kampen mot hatprat
  • Skape et arena for dialog mellom ungdom, og mellom ungdom og politikere
  • Lansere og ta i bruk Stopp hatprats veileder i hvordan engasjere seg i å bekjempe hatprat gjennom workshops og menneskerettighetsopplæring

Program

Stopp hatprat sine konferanser er ikke som alle andre, hos oss er det deg som deltaker som står i fokus og vi legger opp til mye diskusjon og samarbeid mellom dere som deltakere.

Vi vil ha panelsamtaler bestående av både politikere, eksperter og ungdommer om temaene hatprat og ytringsfrihet og hatprat i skolen – slik at du kan lære mer om hatprat og problemene vi står overfor i samfunnet i dag. Sammen med panelene vil vi ha rundebord og diskusjoner slik at alle kan delta i samtalen.

Vi vil ha workshops hvor du kan lære verktøy som du kan bruke til å bekjempe hatprat og vi vil lansere vårt eget nye verktøy – en veileder som viser veien for hvordan du kan bruke menneskerettighetsøvelser for å starte diskusjoner om hatprat der du bor og engasjere flere i kampen.

Målgruppe

Ungdomskonferansen er åpen for både ungdommer og de som jobber med ungdom fra hele landet. Om dere er flere ungdommer i en følge med voksen så kan dere melde dere på sammen.Du kan gjerne ha kunnskap om hatprat fra før eller bare ville lære mer om tematikken. Vi oppfordrer et mangfold av personer med ulike identiteter og bakgrunner til å søke. Lokalene er tilgjengelige. 

Vi søker ungdommer i alderen 15-25 år fra ungdomsråd, ungdomsorganisasjoner, ungdomsledere, fritidstilbud/klubber, ungdomsparti, eller deg som bare er engasjert i tematikken.

Dersom du faller utenfor målgruppen, men veldig gjerne vil delta – send inn en søknad. Vi vurderer alle søknader individuelt.

Reise og overnatting

Vi organiserer overnatting på enkeltrom på hotell for de som ikke har mulighet til å overnatte hjemme og trenger overnatting. Vi dekker mat under konferansen og rimeligste reisevei til og fra konferansen og hjemsted.

Smittevern

Vi tar smittevern på alvor og følger rådene anbefalinger fra myndighetene og veilederen for frivillige organisasjoner: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder

Dersom det blir nødvendig vil vi vurdere muligheten for å gjennomføre ungdomskonferansen digitalt.

Organisert i samarbeid med OXLO-uka og Enhet og mangfold og integrering (EMI) i Veldferdsetaten

Støttet av