Ungdomskonferansen: Sammen mot hatprat 2022

Femåringer blir utsatt for rasisme for å gå i samekofte 17. mai, ungdommer vegrer seg for å delta i den offentlige debatten, mengden hatytringer mot muslimer på nett vokser, skjellsord mot utsatte grupper er vanlige i ungdomsmiljøer. Hva kan vi…

Femåringer blir utsatt for rasisme for å gå i samekofte 17. mai, ungdommer vegrer seg for å delta i den offentlige debatten, mengden hatytringer mot muslimer på nett vokser, skjellsord mot utsatte grupper er vanlige i ungdomsmiljøer. Hva kan vi gjøre for å ta arbeidet med å forebygge og bekjempe hatprat videre?

Vi klarer det ihvertfall ikke alene, og det er mye mer engasjerende å gjøre det sammen. På ungdomskonferansen “Sammen mot hatprat” samler vi nærmere 100 ungdommer, personer som arbeider med ungdom og organisasjoner som driver holdningsskapende arbeid for gå et skritt videre og utvikle kunnskapen vi trenger for å forebygge og bekjempe hatprat.

Dato: 15.-16. september 2022
Sted: Utøya, Hole, Viken
Antall deltakere: ca. 80
Pris: Gratis med overnatting, mat og reisedekning (verdi ca. 3500 kr)
Søknadsfrist: påmelding er åpen så lenge vi har plass

Bakgrunn for ungdomskonferansen

6 år etter den første konferansen med samme navn har vi satt ned 3 ekspertgrupper som organiserer aktiviteter for å styrke ungdoms ytringsfrihet, utvikle strategier mot hatprat i barne- og ungdomsmiljøer og samle kunnskap om verktøy som kan brukes i holdningsskapende arbeid. Ekspertgruppene vil i løpet av året jobbe for å skape ny kunnskap som kan ta arbeidet videre. De vil dele hva de har jobbet med og sammen vil vi jobbe med å utvikle dette videre. Ungdomskonferansen er et viktig samlepunkt for dette arbeidet! 

Når vi samles på Utøya er det for å lære, men også for å komme videre i å bekjempe og forebygge hatprat med utgangspunkt i våre egne erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Setter vi hodene våre sammen kan vi finne gode løsninger på vanskelige problemer som vi kan ta i bruk i vårt arbeid mot hatprat og for menneskerettigheter. 

Konferansen på Utøya består av en perfekt balanse mellom workshops og felles samtaler og innledninger. Foruten omvisning og bli kjent med Utøya sin historie og betydning som læringssted i dag, så blir vi kjent med flere verktøy, ressurser og aktiviteter vi selv kan bruke i vårt arbeide med å bekjempe og forebygge hatprat.

Mål

  • Samle engasjerte ungdommer, personer som jobber med ungdom og organisasjoner som driver holdningsskapende arbeid til felles innsats mot hatprat
  • Skape engasjement og aktivitet gjennom å bygge nettverk og fellesskap hos de som vil engasjere seg med Stopp hatprat
  • Dele, utvikle og ta i bruk ny kunnskap om hvordan hatprat kan forebygges og bekjempes
  • Bli kjent med arbeidet til og verktøyene utviklet av ekspertgruppene og gi innspill til veien videre

Målgruppe

  • Ungdommer som er engasjert eller vil engasjere seg i å forebygge og bekjempe hatprat fra ungdomsråd, organisasjoner, fritidstilbud, osv.
  • De som jobber for og med ungdom, slik som ungdomsorganisasjoner, ungdomsledere, koordinatorer for barne- og ungdomsarbeid i kommuner og bydeler, ungdomsarbeidere og lærere, og ellers alle som er opptatt av tematikken.
  • Organisasjoner som utvikler og/eller bruker holdningsskapende arbeide for å forebygge og bekjempe hatprat

Samlingen organiseres i samarbeid med Utøya og er finansiert av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin støtteordning for tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.