Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe for holdningsskapende arbeid mot hatprat?

Det er mange aktører som gir viktige bidrag for å endre hatefulle holdninger og forebygge hatprat. Minst like mange er ressursene som kan brukes for å støtte opp om dette arbeidet; undervisning- og læringsressurser rettet mot ungdom og skoler. Hva…

Det er mange aktører som gir viktige bidrag for å endre hatefulle holdninger og forebygge hatprat. Minst like mange er ressursene som kan brukes for å støtte opp om dette arbeidet; undervisning- og læringsressurser rettet mot ungdom og skoler. Hva kan vi som jobber med holdningsskapende arbeid lære av hverandres ressurser og arbeidsmåter? 

Stopp hatprat inviterer deltakere til en ekspertgruppe som skal tilrettelegge for erfaringsutveksling og deling av ressurser som kan brukes til å bekjempe hatprat, og gjøre disse ressursene mer tilgjengelige for andre.

Datoer:

  • Ungdomskonferansen 15.-16. september
  • Kurs 17.-19. oktober (viktig!)
  • Ekspertgruppemøte før sommeren + november (datoene avtales med gruppen)
  • Temamøte (dato settes av gruppen)

Man bør i det minste være med på ekspertgruppemøtene og kurs.
Vi dekker reise for aktivitetene dere deltar på i forbindelse med ekspertgruppen.

Konkret skal ekspertgruppen være med å planlegge et temamøte med valgfritt fokus, en konferanse med 100 deltakere i slutten av september og et felles tredagers kurs i holdningsendrende arbeid mot hatprat på Utøya i oktober. 

Å delta innebærer å delta på to fysiske planleggingsmøter hvor aktivitetene planlegges og følges opp, deltakelse på selve aktivitetene, samt digitale oppfølgingsmøter.

Vi søker organisasjoner som jobber med å utvikle eller implementere holdningsendrende læringsressurser mot hatprat rettet mot ungdom. Ekspertgruppen vil bestå av ca. 5 personer som hver honoreres med ca. 4 000 kr totalt. Ekspertgruppen avtaler møteplan etter utvelgelse.

Søknadsfrist: 20. mars