Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på hatprat i ungdomsmiljøer?

I 2022 vil Stopp hatprat undersøke hva skoler og fritidstilbud kan gjøre for å skape trygge, ungdomsmiljø frie for hatprat. Vi har øvelser for å åpne dialog og lære om hatprat, men hva gjør vi når det faktisk skjer? Hvordan…

I 2022 vil Stopp hatprat undersøke hva skoler og fritidstilbud kan gjøre for å skape trygge, ungdomsmiljø frie for hatprat. Vi har øvelser for å åpne dialog og lære om hatprat, men hva gjør vi når det faktisk skjer? Hvordan kan vi møte negative holdninger i ungdomsgruppene?

Målet er å utvikle og dele konkrete strategier for hvordan de som jobber med ungdom i skoler, fritidsklubber og organisasjoner kan møte utfordringer i hverdagen. Tiltak som hjelper og som andre som opplever lignende utfordringer kan dra nytte av.

Datoer:

  • Samling 20.-22. juni (viktig!)
  • Ungdomskonferanse 15.-16. september
  • Ekspertgruppemøte slutten av mars/april + november (datoene avtales med gruppen)
  • Temamøte (dato settes av gruppen)

Man bør i det minste være med på ekspertgruppemøtene og samlingen.
Vi dekker reise for aktivitetene dere deltar på i forbindelse med ekspertgruppen.

Konkret skal ekspertgruppen være med å planlegge et temamøte med valgfritt fokus, et tredagers seminar på Utøya i slutten av juni og en konferanse med 100 deltakere i slutten av september.

Å delta innebærer å delta på to fysiske planleggingsmøter hvor aktivitetene planlegges og følges opp, deltakelse på selve aktivitetene, samt digitale oppfølgingsmøter.

Vi søker deg som jobber med ungdom, er engasjert i deres hverdag og ønsker å gjøre en forskjell for ungdom der dere bor. Ekspertgruppen vil bestå av ca. 5 personer som hver honoreres med ca. 4 000 kr totalt. Ekspertgruppen avtaler møteplan etter utvelgelse.

Søknadsfrist: søndag 20. mars