Vil du bli med i Stopp hatprat sin ekspertgruppe på ungdoms ytringsfrihet?

I 2022 skal Stopp hatprat ha flere aktiviteter som undersøker hvordan man kan styrke ungdoms ytringsfrihet og bekjempe hatprat og andre barrierer mot ungdoms deltakelse i den offentlige debatten. Målet er å finne ut hvor skoen trykker og se hva…

I 2022 skal Stopp hatprat ha flere aktiviteter som undersøker hvordan man kan styrke ungdoms ytringsfrihet og bekjempe hatprat og andre barrierer mot ungdoms deltakelse i den offentlige debatten.

Målet er å finne ut hvor skoen trykker og se hva vi kan gjøre for at det skal være trygt for ungdom å delta. 

  • Ungdomssamling 20.-21. august (viktig!)
  • Ungdomskonferansen 15.-16. september
  • Ekspertgruppemøte slutten av april/mai + november (datoene avtales med gruppen)
  • Temamøte (dato settes av gruppen)

Man bør i det minste være med på ekspertgruppemøtene og samlingen.
Vi dekker reise for aktivitetene dere deltar på i forbindelse med ekspertgruppen.

Konkret skal ekspertgruppen være med å planlegge et temamøte med valgfritt fokus, en todagers samling på Utøya med 15 ungdommer i august og en konferanse med 100 deltakere i september.

Å delta innebærer å være med på to fysiske planleggingsmøter hvor dere planlegger og følger opp aktivitetene, deltakelse på selve aktivitetene dere planlegger, samt digitale oppfølgingsmøter for å følge opp det dere kommer fram til. 

Vi søker ungdom i alderen 15-25 år som er engasjert i tematikken og har meninger og ideer om hva vi må gjøre. Ekspertgruppen vil bestå av ca. 5 personer som hver honoreres med ca. 4 000 kr totalt. Ekspertgruppen avtaler møteplan etter utvelgelse.

Søknadsfrist: søndag 20. mars