Vil du engasjere deg i å forebygge og bekjempe hatprat?

Stopp hatprat sine ambassadører er ungdommer fra hele landet og er våre ansikter utad og  forbilder i kampen mot hatytringer. Som ambassadør får du jobbe opp mot andre ungdommer og bevisstgjøre dem om problemet hatprat og lære dem hvordan de…

Stopp hatprat sine ambassadører er ungdommer fra hele landet og er våre ansikter utad og  forbilder i kampen mot hatytringer. Som ambassadør får du jobbe opp mot andre ungdommer og bevisstgjøre dem om problemet hatprat og lære dem hvordan de kan gjenkjenne, vurdere og svare hatprat.

Å være ambassadør krever tid og innsats, men det gir også mulighet for å delta på arrangementer, gi uttrykk for dine meninger og representere Stopp hatprat opp mot myndighetene og utad. 

Oppgavene til ambassadørene varierer fra holde workshops eller appeller, delta i panelsamtaler eller innspillsmøter, organisere arrangementer, stå på stand, lage podcasts, være aktive i sosiale media. Det er mange muligheter for deg som er selvstendig og initiativrik, samtidig som du er en del av en gruppe og vil samarbeide med andre. 

Vi har møter minst hver måned (på nett) samt samlinger opp til to ganger i året (fysiske om mulig), samt kommuniserer over Facebook regelmessig. 
Du får oppfølging og opplæring fra de andre ambassadørene og kampanjerådgiverne i Stopp hatprat.

Du får en attest på at du har vært ambassadør og hva du har gjort som ambassadør som du kan bruke i fremtidige jobbsøknader. 

For å bli ambassadør må du melde din interesse til oss. Det er ingen frist for når du kan søke.

Send oss en epost hvor du forteller om deg selv og hvorfor du vil bli ambassadør. Så inviterer vi deg til en samtale hvor vi blir bedre kjent og kan fortelle mer om hva det vil si å bli ambassadør i Stopp hatprat.