Vil du være med å organisere kurs i menneskerettighetsopplæring på Utøya?

Vi søker deg som vil være med planleggingsgruppen som skal holde vårt neste kurs i menneskerettighetsopplæring på Utøya 19.-21. mars.

Hvorfor dette kurset?
Stopp hatprat har siden lanseringen i 2014 brukt håndboken Bookmarks i menneskerettighetsopplæring mot hatprat som verktøy for å bevisstgjøre ungdom og voksne om hatprat og finne måter å håndtere og svare hatprat på.

Vi ønsker at alle som savner et verktøy for å jobbe mot hatprat med ungdom skal kunne få en lavterskel mulighet til å erfare og bruke menneskerettighetsopplæring i praksis og organiserer derfor kurs 19.-21. mars på Utøya. Stopp hatprat har siden 2018 samarbeidet med Utøya og hatt kurs og samlinger på Utøya som er et meningsfullt og viktig sted å jobbe mot hatprat på.

Hva gjør en arbeidsgruppe?
Den beste måten å lære på er ved å lære bort. Derfor setter vi ned en arbeidsgruppe med ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere kurset, og bidra til ny kunnskap om hvordan vi best kan jobbe for å styrke menneskerettighetsopplæring mot hatprat.

Arbeidsgruppen består av fire personer og blir honorert med 5000 kr per person (med forbehold om tilskudd). Å være med innebærer et fysisk forberedelsesmøte 1-2 måneder før samlingen, 3 dager kurs på Utøya i mars og et oppfølging- og evalueringsmøte ca. 2 uker etter samlingen. Vi finner datoer for disse i fellesskap.  Arbeidsgruppemedlemmene leder i par de ulike delene av programmet under samlingen, og må forberede sin del til samlingen.

Reisekostnader og mat på forberedelses- og evalueringsmøter samt samlingen dekkes. Koordinator fra Stopp hatprat holder i prosessen slik at man trenger ikke være bekymret for å sitte alene med ansvaret. Vi ønsker at arbeidsgruppen skal reflektere de som skal delta på kurset slik kan vi best tilpasse og møte deltakernes behov. For oss er arbeidsgruppen også en ekspertgruppe, der dere er eksperter ut fra deres erfaring med å jobbe med ungdom og formidling.

Søk om å delta i arbeidsgruppen her innen 22. januar: